Изпитна Програма

Възрастни

6 кю (минимум 30 дни обучение)

 КИ тестове и упражнения  Техники
 · Поклон
· Ставане и сядане
· Миги ханми
· Хидари ханми
· Ай ханми
· Гяку ханми
· Уширо укеми
 · Мае укеми
· Кохо тенто ундо
· Тай но хенко
· Шомен учи
· Йокомен учи
· Цуки
· Ирими
· Тенкан
· Ирими-Тенкан
· Теншин
· Катате коса дори (Ай ханми катате дори) – Иккьо
· Катате коса дори (Ай ханми катате дори) – Коте гаеши
· Шомен учи – Кокю наге
· Кокю доса

5 кю     (минимум 60 дни, след 6-то кю )

КИ тестове и упражнения Техники
 · Мае укеми (тежко)
· Уширо укеми (т)
· Тори фуне коги ундо
· Иккьо ундо
· Зенго ундо
· Мае Шикко
· Шизентай
· Банзай но камае
· Оренайте (несгъваемата ръка)
 Камае с бокен
· Гедан но камае
· Чудан но камае
· Джодан но камае
· Хасо но камае
· Уаки но камае
 Бокен и джо субури
· Шомен учи
· Йокомен учи
· Цки
 · Шомен учи – Иккьо
· Шомен учи – Ирими наге
· Гяку ханми катате дори – Шихо наге
· Рьоте дори – Тенчи наге
· Муне цки – Коте гаеши
· Уширо текуби дори – Коте гаеши
· Мороте дори (катате рьоте дори) – Кокю наге
· Йокомен учи – Сокумен ирими наге
· Ката дори – Никкьо
· Уширо дори – Кокю наге
· Йокомен учи – Уде киме наге

4 кю     (минимум 80 дни след 5-то кю)

КИ тестове и упражнения
Техники
· Сай (чояко) ундо
· Уде фури (чояко) ундо
· Уширо дори ундо
· Уширо текуби дори ундо
· Текуби коса ундо
Тай сабаки тошу
· Катате дори
· Шомен учи
· Йокомен учи
· Цки
Джо ката (8)
Шикко
· Мае
· Уширо
· С  тенкан
· Шомен учи – Никкьо
· Йокомен учи – Шихо наге
· Муне цки – Ирими наге (3)
· Уширо текуби дори – Санкьо
· Уширо ката дори – Коте гаеши
· Катате дори – Суми отоши
· Уширо текуби дори – Кокю наге (2)
Сувари ваза
Шомен учи – Иккьо
Ката дори – Никкьо
Ката дори – Санкьо

3 кю    (минимум 100 дни след 4-то Кю)

КИ тестове и упражнения Техники
Укеми
·        Йоко укеми
Мае кагами
Уширо сори
Хаппо ундоБокен ката 1 (13) – Хаппо гири
· Йокомен учи – Ирими наге (3)
· Йокомен учи – Коте гаеши
· Муне цки – Кайтен наге
· Уширо ката дори – Санкьо
· Йокомен учи – Айки отоши
· Мороте дори – Ирими наге (2)
· Шомен учи – Санкьо
· Джу ваза (1)  хващащи атаки
Сувари ваза
· Шомен учи – Ирими наге
· Шомен учи – Никкьо
Ханми хантачи ваза
· Катате дори – Шихо наге
· Катате дори – Кайтен наге
· Муне цки – Кокю наге
· Рьоте дори – Кокю наге
· Рьоте дори – Кайтен наге

2 кю

(мин. 200 дни след 3-то Кю, 50 ч. като помощник инструктор и участие в 2 семинар за годината)

КИ тестове и упражнения Техники
Агаранай карада (неповдигаемото тяло)
Агура но шисей (седене с кръстосани крака)
Ката аши аге (стойка на един крак)
Въпроси
· Кокю хо
· Мейзо хо
· 4-те принципа на КИ
· Какво е Айкидо
Джо ката 1 (22)
· Шомен учи – Шихо наге
· Шомен учи – Кайтен наге
· Йокомен учи – Гокьо
· Йокомен учи-Уширо кири отоши
· Уширо текуби дори – Шихо наге
· Уширо текуби дори – Джуджи наге
·  Уширо кубишиме – Коши наге (2)
·  Мороте дори – Никкьо
·  Ханми хандачи
. Шомен учи – Ирими наге
. Катате дори – Никкьо
· Йокомен учи – Коте гаеши
·  Цки – Коте гаеши
· Мае гери – Кокю наге
· Рьо ката дори – Кокю наге
· Рандори (2) – всякакви атаки

1 кю

(мин. 300 дни след 2-ро Кю, 100 ч. като пом. инструктор и участие в 2 семинара за годината)

КИ тестове и упражнения Техники
Тай сабаки с бокен
Бокен ката 2 (13)
·  Катате дори Мен учи  (5)
·  Йокомен учи  (5 + судори)
·  Мороте дори  (5)
·  Шомен учи  (5)
·  Рьоте дори  (5)
·  Коши наге  (5)
·  Ханми хандачи уширо ваза (5)
Танто дори
· Шомен учи (5)
· Йокомен учи (5)
· Цки (5)
Рандори (3)
Деца
Степен
Колан
Ки тестове и упражнения
Техники
Жълт
 • Сейза
 • Кохо тенто ундо
 • Ханми но камае
 • Коса дори иккьо
 • Катате дори суми отоши
 • Кокю доса
Жълт с черта
 • Тенкан
 • Ирими тенкан
 • Уширо укеми
 • Коса дори тайсабаки
 • Коса дори кокю наге
 • Коса дори коте гаеши
 • Ката дори никкьо
Оранжев
 • Шизентай
 • Оренайте
 • Атеми(Шомен учи)
 • Шомен учи иккьо ундо
 • Шикко мае
 • Катате дори санкьо
 • Шомен учи иккьо
 • Рьоте дори тенчи наге
Оранжев с черта
 • Мае укеми
 • Фуне коги ундо
 • Зенго ундо
 • Атеми(Муне цки)
 • Катате дори тай сабаки
 • Катате дори шихо наге
 • Катате дори кайтен наге
 • Муне цки коте гаеши
Червен
 • Тай но хенко
 • Саю ундо
 • Хаппо ундо
 • Атеми(Йокомен учи)
 • Катате дори сокумен(кокю хо)
 • Йокомен учи кокю наге
 • Уширо рьоката дори кокю наге
Червен с черта
 • Текуби ундо
 • Удефури ундо
 • Уширо дори ундо
 • Шикко уширо
 • Уширо дори кокю наге
 • Шомен учи коте гаеши
 • Йокомен учи шихо наге
Зелен
 • Боккен но камае
 • Йоко укеми
 • Текуби коса ундо
 • Шикко с тенкан
 • Рьоте дори кокю наге
 • Ката дори йонкьо
 • Шомен учи ирими наге
Зелен с черта
 • Боккен и джо субури
 • Уширо текуби дори ундо
 • Мае кагами
 • Уширо текуби дори кокю наге
 • Рьоката дори кайтен наге
 • Катате рьоте дори никкьо
Син
 • Ката аши аге
 • Хаппо гири(боккен)
 • Джо ката(6а)
 • Ката дори гоккьо
Сувари ваза
 • Шомен учи иккьо
 • Шомен учи ирими наге
Син с черта
 • Боккен тай сабаки
 • Уширо сори ундо
 • Катате рьоте дори коте гаеши
 • Муне цки кокю наге
 • Уширо хиджи дори санкьо
Лилав
 • Джо ката (6б)
 • Уширо текубидори коте гаеши
 • Рьоката дори коте гаеши
 • Шомен учи шихо наге
Лилав с черта
 • Кен субури(1-3)
 • Йокомен учи сокумен
 • Катате рьоте дори джуджи наге
 • Рьо ката дори какю наге
Ханми хандачи
 • Муне цки коте гаеши
 • Катате дори шихо наге
Кафяв
 • Джо ката(8)
 • Агаранай карада
 • Муне цки кайтен наге
 • Йокомен учи гоккьо
 • Уширо текуби дори джуджи наге
 • Катате рьоте дори уде киме наге
Кафяв с черта
 • Кен субури(4-6)
 • Шомен учи кайтен наге
 • Йокомен учи судори
 • Ханми хантачи джу ваза(2)
Кафяв с две черти
 • Куми джо(6а – 6б)
 • Рьоте дори коши наге
 • Уширо катате дори куби шиме
 • Танто дори(по една от атака)
 • Рандори(3)
 • Джу ваза(уширо)*