Основни Захвати

Захвати отпред

Катате дори (Гяку ханми катате дори)

захват на китката – разноименна ръка.

Катате коса дори (Ай ханми катате дори)

захват на китката – едноименна ръка.

Катате риоте дори (Мороте дори)

захват с двете ръце, китката на партньора.

Риоте дори

захват за двете китки.

Ката дори

захват за ревера.

Рио ката дори

захват на двата ревера.

Ката дори гаменучи

захват за ревера и атака цуки в лицето.

Ката дори менучи

захват за ревера с атаки шоменучи и йокоменучи.

Захвати отзад

Уширо текуби дори (Уширо риоте дори)

захват за двете китки отзад.

Уширо хиджи дори

захват за двата лакътя отзад.

Уширо ката дори

захват за двете рамена отзад.

Уширо дори

захват отзад през тялото (мечешка прегръдка).

Уширо ери дори

захват за яката отзад.

Уширо кубишиме

душене отзад.

Уширо текуби дори куби шиме (Уширо катате дори куби шиме)

душене отзад и захват за едната китка.