Айкидо Техники

Айкидо се състои от широк набор от техники, както с голи ръце, така и с оръжие. Принципите на изпълнение на техниките и със, и без оръжие са едни и същи. Основателят Уешиба казва, че “Боят с голи ръце и с оръжие е едно и също”.

Изучаването на айкидо се случва почти изцяло в рамките на т.нар. договорена практика, при която винаги предварително се знае кой атакува и кой се защитава. Изключение прави каеши уадза или т.нар. “контратехники”, но и тази практика се различава съществено от традиционната представа за спаринг.

С голи ръце

Атаки

Атаките по време на тренировка по айкидо се извършват изключително от уке, за да даде възможност на тори да изпълни техниката, която му е преподадена. Задължително изискване към атаката е винаги да бъде искрена, т.е. уке да я извършва, сякаш наистина иска да навреди на тори.

Едни от най-популярните атаки с голи ръце в айкидо са:

Захвати:

*Катате дори – захват за китката

*Гяку ханми катате дори – захват на разноименната китка

*Ай ханми катате дори или катате коса дори – захват на едноименната китка

*Рьоте дори – захват на двете китки едновременно

* Мороте дори или катате рьоте дори – захват на едната китка с две ръце

* Ката дори – захват за рамото

* Рьо ката дори – захват за двете рамене

* Шиме дори – различни видове душащи захвати

За повече информация за основните захвати може да намерите тук.

Удари:

* Шомен учи – вертикален удар към главата
* Йокомен учи – страничен удар към главата
* Цуки – прав удар с юмрук
* Мае гери – преден удар с крак
* Маваши гери – страничен удар с крак

Техники:

За да бъде пълноценна, техниката трябва да бъде изпълнена в съответствие с основните принципи на айкидо, някои от които са ма ай (“на правилното място”), де ай (“в правилното време”), дзан шин (“бъди бдителен”), както и с основните характеристики на самата техника. Точните движения, с които тя се изпълнява, не са определени до подробности, затова и съществуват разлики според различните школи.

Техниките почти винаги следват този ред на действия:

1. Излизане от линията на атаката
2. Извеждане от равновесие
3. Хвърляне или заключване

Едни от най-популярните техники с голи ръце в айкидо са:

*Кокю наге – хвърляне “в ритъма на дишането”
* Иккьо
* Никьо
* Санкьо
* Йонкьо
* Ирими наге
* Шихо наге
* Коте гаеши
* Ккайтен наге
* Тенчи наге
* Суми отоши
* Джуджи наге
* Уде гарами
* Коши наге
* Уде киме наге
* Хиджи киме осае
* Судори – “изчезващи” техники
* Гансеки отоши

Техники:

Атеми е начин за отваряне на пролука в защитата на противника посредством изпълняването на удар или подобно на удар движение. Атеми се извършват най-често срещу стегнат противник, за да се “отключи” енергията, насъбрала се във вдървените му крайници. Независимо от обстоятелствата, те са неразделна част от изпълнението на всяка техника в айкидо. Заради това, Уешиба казва, че “моето айкидо завършва работата си тогава, когато джудо едва я започва”.

Атеми често се употребява в съответствие с един от основните принципи на Айкидо – да се използва противниковата енергия срещу него. Атеми лесно се нанася на противник, силно устремен в разгърнат удар, като просто се избегне самия удар и се нанесе атака някъде по тялото или главата. Втората атака, макар и не разгърната като първата, може да има по-голяма сила, защото е силно спомогната от устрема на противника. Има майстори, специализирали се в т.нар. атеми уадза, базирана на този принцип.

С оръжие

Тренировките с оръжия са неразделна част от обучението по Айкидо и заниманията с тях са били неразделна част от ежедневната практика в Хомбу доджо. Най-често използваните оръжия са боккен (дървен меч) и джо (къса тояга).