Техническо Айкидо – глава 3

Принцип на движение на тялото (УНТАЙ НО ГЕРНИ)

Голяма част от езика, който обикновено се използва в описанията на техниките в АЙКИДО, отразява прекомерния акцент, върху работата на краката. Някои често срещани изрази, отразяващи тази прекалено ограничителна гледна точка, включват движение на краката (ХАКОБИ-АШИ), работа на краката (АШИ-САБАКИ) и стъпване (АШИ-БУМИ). Анализирайки характера на техниките се вижда, че акцентът не е в движението на краката. Това е така, защото когато движението на тялото надвишава определена скорост, е невъзможно, за краката, да следват и да поддържат темпото. (Ходенето на тъмно или по лед е изключение от правилото.)

Движенията на тялото, естествено произхождат от КОШИ, което е с най-голяма маса в тялото. (Под КОШИ трябва да се разбира, цялата тазобедрена област на тялото, включително задните части.) Центърът на КОШИ е ТАНДЕН, а ТАНДЕН е и центърът на цялото тяло. За да може човешкото тяло постоянно да поддържа добър баланс, КОШИ и главата (което е втората по големина маса на тялото) трябва да бъдат правилно подравнени. Когато тежестите на главата и КОШИ се изравнят, стойката може да бъде балансирана или коригирана (съвсем фино в повечето случаи) чрез преместване и пренареждане на КОШИ и краката в ново(по-стабилно) положение. Изпълнението на сложни движения на тялото става възможно от този цикъл на движения, на тежестта на КОШИ и главата, дестабилизирайки позата и пренареждайки тези тежести чрез преместване на краката и бедрата в нова, стабилна поза. Важно е да започнете да разбирате връзката на главата и КОШИ.

Тъй като връзката им може да стане много сложна, подробно обяснение, ще направим по-късно. За останалата част от тази дискусия ще определим, че цялата тежест на горната част на тялото (главата и таза), е КОШИ. След това, се разделя на две половини, които през краката, се опират на стъпалата. По този начин, когато КОШИ се движи, тежестта на тялото автоматично, ще се измести. Това води първо, до движение на краката и ходилата, а след това и до движение на цялото тяло. Ако изместването на тежестта е бавно, реакцията на двата крака също ще намалее. И обратно, ако изместването на тежестта е бързо, тогава реакцията също ще бъде бърза. Независимо дали човек осъзнава това или не, възможността за свободно движение във всяка посока е възможна и се задейства чрез движение на КОШИ, което генерира импулс и на свой ред е последвано от движение на краката. Ако някой иска, да прави прецизни движения, е важно да осъзнае функцията на КОШИ и да я използва пълноценно. Основните движения напред и назад, могат да дадат някои примери за този процес. Първо, помислете за движение напред. Започнете от ЧОКУРИЦУ ШИЗЕНТАЙ, т.е. стояща естествена поза, при която тежестта на КОШИ е легнала балансирано върху двата крака. Ако преместите КОШИ напред, тежестта на тялото ще падне напред (освен ако главата не е изтеглена назад, за да се балансира). За да се контролира равновесието на тялото, единият крак, ще започне, да се движи напред. Плавното повторение, на тази последователност, създава плавно движение напред (Зеншин Ундо). И обратно, ако от ЧОКУРИЦУ ШИЗЕНТАЙ някой издърпа КОШИ назад, тялото, ще падне назад, освен ако, единият крак не се движи назад. Повторението на това, е движение назад (КОТАЙ). По същия начин, ако от ЧОКУРИЦУ ШИЗЕНТАЙ се премести КОШИ на дясната страна, тялото ще падне в посока на смяната на КОШИ. За да се запази равновесието на човек, десният крак трябва да се движи към мястото, където се е изместило КОШИ. Нека разгледаме втори пример, започвайки отново от ЧОКУРИЦУ ШИЗЕНТАЙ. Ако някой завърти КОШИ наляво, става очевидно, че КОШИ може да се движи само до определена точка, без да започне да върти краката.

Продължавайки да усуквате КОШИ по-наляво, извън тази точка, върхът на пръста започва, да се движи в същата посока, като движението на КОШИ. В крайна сметка, след като КОШИ, се завърти и краката, се завъртят, доколкото е възможно, а пръстите на краката и КОШИ ще завършат, сочейки в почти същата посока. (Обърнете внимание, че „посоката“ на КОШИ се определя като посоката, към която сочи ТАНДЕН) Това важи особено за задния крак (в този пример десния крак). Следователно цялото тяло се обръща наляво и автоматично създава лявата естествена позиция (ХИДАРИ ШИЗЕНТАЙ). Нека разгледаме трети пример, започващ от позиция на СЕЙЗА. От СЕЙЗА, човек започва, да се издига, като първо седи на пръсти, а след това, като държи коленете на пода, разтяга КОШИ.

От това положение преместете КОШИ напред и пристъпете напред с десния крак, така че коляното да заеме изправено положение. Човек може лесно да се изправи от това положение чрез разтягане на гръбначния стълб и гръбните мускули и създаване на поза, при която три части на образуват ъгли от 90 градуса: вътрешният ъгъл на изправеното коляно, вътрешният ъгъл на коляното на пода и външният ъгъл на подметката на крака (който вече е подравнен вертикално на пръстите на краката) и петата (включително Ахилесовото сухожилие). Ако върховете на двата пръста са насочени в същата посока като КОШИ, тогава като просто изправите задния крак и по този начин го удължите, човек може лесно и бързо да се издигне в изправено положение. След като се изправи, основната поза на човека трябва да бъде както следва: дясното коляно трябва да е леко сгънато, а долната част на крака (под коляното) да бъде подравнена вертикално. Задният крак трябва да бъде опънат, така че да функционира като опора (ШИНБАРИ БО).

И накрая, горната част на тялото (с опънат гръб) трябва да бъде правилно подравнена върху KOSHI, така че двата крака да поддържат равномерно тежестта му. Тази форма е най-силната изправена поза и е особено критична в последния момент на техниката, когато човек проектира максималния изход на мощност в опонента. Следователно, когато току-що приключи изпълнението на техниката, трябва да бъде в тази поза. Друга характеристика на тази позиция е, че ако предният крак направи дълга крачка (и следователно има достатъчно разстояние между предния и задния крак), лесно е веднага да спуснете едното коляно на пода в еднакво стабилна и здрава позиция. По този начин, когато човек иска, да използва динамична техника, която използва бързо движение от изправено положение в положение на колене (с едно коляно), е важно между краката да има адекватно разстояние. Ако това бъде направено, човек ще може правилно да извърши движението, изисквано от този тип техника. Във всички тези примери виждаме, че всички движения на тялото се предизвикват от движение на КОШИ, което от своя страна води до изместване на тежестта и след това, ако балансът и стабилността трябва да бъдат възстановени, непременно води до компенсиращо движение от двата крака и краката. Това е принципът на движение на тялото (УНТАЙ НО ГЕНРИ).

следва…