Техническо Айкидо – глава 4

Връзка между ставите и Силата и

Как да създадем сила

Част  1

Сега ще разгледаме връзката между ставите на тялото и силата и как правилно, да използваме ставите на тялото за да произвеждаме сила. При изследването на това ще започнем, да разбираме изражението на АЙКИДО на физическо ниво и като се фокусираме върху естеството на тялото, да разберем концепцията за обединение на ума, тялото и духа. Тази концепцията страда, защото обикновено е била много неясна. В миналото акцентът върху умствения аспект на обединението (главно идеи „как да използваме КИ “) е използван за компенсиране на основните противоречия и появата на разединение на широко разнообразното събиране на:

 • атаки
 • заключващи техники
 • хвърлящи техники

Въпреки това, както се надявам, да е станало ясно от предишната дискусия, аз вярвам, че чрез анализ на работата на тялото може, да се определи и установи ясна и ефективна логика за практиката на АЙКИДО.

Като следваме логиката на физическото тяло, (като основа, за изясняване на това, което в противен случай би било неясната концепция за „обединение“), можем, да започнем, да разбираме, как да избегнем неяснотите в повечето случаи. За да постигнете това, много по-задълбочено разбиране на АЙКИДО, трябва, да се научите, да използвате цялото си същество в практиката на АЙКИДО. Изразено във физически смисъл, използването на цялото ви същество означава, че трябва да използвате цялото си тяло при изпълнение на всяко движение или техника. Освен това, тъй като ставите, са структурите, които свързват различните части на тялото, трябва да ги използвате всичките. За целта, трябва да разберете функцията на ставите на човешкото тяло. Има три важни функции на ставите:

 1. Гъвкавото и подходящо движение на ставите може, да смекчи или да избегне сблъсък със силата на противника.
 2. Ставите могат, да създадат гъвкавост. Всяка отделна става има обхват на движение, но за да се постигне максимална гъвкавост на тялото, човек трябва, да накара всички стави, включително тазобедрените, да увеличават, с времето, гъвкавостта си. Колкото повече стави могат, да се регулират координирано, толкова повече тялото ще бъде напълно гъвкаво.
 3. Ставите могат, да произвеждат сила. Мускулите също създават сила. Към всяка става са прикрепени множество мускули и свързаните с тях сухожилия. Когато група мускули, се използват организирано, създадената сила непременно трябва, да бъде пропорционална, на техния брой. Тази сила, се проявява, чрез движение на ставата, към която, са свързани мускулите. Ако това е вярно, за една става, тогава е по-добре да се използват две стави, отколкото една, или три стави, отколкото две и т.н. Колкото повече стави използва човек, толкова по-голяма сила може, да генерира и насочи към противника.

Част 2

Когато група мускули се използват организирано, създадената сила непременно трябва да бъде пропорционална на техния брой.

Нека по-нататък разгледаме тази концепция, като вземем за пример конвенционална атака ЧУДАН ЦКИ (Средно ниво на мушкане). Когато се опитате, да мушнете обект от правилна MA-AI (дистанция), отваряте двата крака малко по-широко от ШИЗЕН-ТАЙ (естествена стойка в изправено положение) и сваляте надолу бедрата. От тази стабилна позиция, поставяте десния си юмрук до кръста, протягате лявата си ръка право напред и след това бързо дърпате лявата си ръка към кръста. Използвайки реакционната сила от това бързо придърпване на левия юмрук, удряте десния напред от дясната страна на нивото на талията. Точно преди десният лакът да се изпъне напълно, вие завъртате юмрука навътре. Удряте обекта в момента, когато едновременно стегнете юмрука и мускулите на тялото. В този момент вие запазвате контрола над тялото си, като задържате дъха си. При анализа на това мушкане, става ясно, че в допълнение към реакционната сила от дърпането на левия юмрук и силата на усукване на десния, единствената става, която ефективно се използва за преобразуване на движението на тялото в сила, е дясната лакътна става (и, в по-малка степен, леко извъртане на тазобедрената става).

Този основен ЧУДАН ЦКИ може, да бъде обяснен по-нататък, както следва:

 • Силата на напрежение на групата мускули, обграждащи лакътната става, се преобразува в скорост на ударното движение и тази скорост, от своя страна, се превръща в поразяваща сила. Тази ударна сила (или блъскваща сила), се предава на целевия обект, когато поддържате ударната сила със собственото си стабилно тяло.

Въпреки това, тази основна ЧУДАН ЦКИ не е идеална поза от гледна точка на физическата динамика. Всъщност, ако тази несъвършена позиция, може да се запази, когато удряте обект, това означава, че реакцията от силата, която се предава на обекта, е малка и следователно количеството на предадената мощ също е малко. Докато човек поддържа този конвенционален подход към използването на тялото за генериране на енергия, никога не може да схване логиката на АЙКИДО. С други думи, този подход е ограничен и, което е по-важно, не- АЙКИДО начин за използване на тялото и генериране на енергия. Това е не- АЙКИДО начин, тъй като крайното движение не е свързано с КИ или освобождаването на мощност. Освен това се използват по-малко стави и мускули поради ограниченото използване на КОШИ.

Също така, задържането на дишането по време на движение означава, че силата, ще се задържи в тялото заради стегнати мускули. И обратно, освобождаването на дъха, позволява на мускулите, да се отпуснат, чрез увеличаване на гъвкавостта и чрез релаксация, което позволява на повече мускули да участват в движението. Следователно освобождаването на дъха, означава отпускане на мускулите, освобождаване на мощност и освобождаване на КИ. Ще обясня това допълнително.

Този ЧУДАН ЦКИ, се прави чрез:

 • Използване на една лакътна става
 • Използване на малко усукване на тазобедрената става
 • Използване на тежестта на тялото

Усукването на тазобедрената става и изместването на тежестта на тялото обаче, не се прилагат ефективно, тъй като размерът на изместването на тежестта на тялото е толкова малък, че не изисква задното стъпало да бъде подравнено и използвано при създаването на движението.

Трябва да:

 • използваме задния крак, за създаване на сила и стабилизиране на тежестта на тялото
 • увеличим движението на бедрата и краката
 • увеличим използването на тежестта на тялото, което позволява на човек, да създаде и да освободи силата

За да направите тази техника, следвайки логиката на АЙКИДО, човек трябва да постъпи по следния начин:

Започваме от ХИДАРИ ХАНМИ (ляв HANMI), движението трябва, да започне, чрез завъртане на бедрото надясно. Впоследствие, при връщане на бедрата обратно, тази сила на въртене на тазобедрената става трябва, да бъде прехвърлена към въртящата сила на раменната става, оттам към въртящата сила на лакътната става и оттам към силата на разтягане на ръката. И накрая, едновременно използвайки скоростта на това движение за генериране на енергия,  прилагате сила в китката и поставяте тежестта на тялото върху левия крак. Използва се този ляв крак (който става заден крак) като пружина, за да се изтласкате. По този начин изместването на тежестта на тялото, въртенето на ставите и скоростта, се преобразуват, за да генерират ударна сила.

Техниката на дишане, също илюстрира два подхода към тази техника. Задържането на дъха има тенденция да поддържа мускулите стегнати (а не отпуснати). Но ако дъхът, се освободи в момента на удара, се постигат няколко неща:

 • Мускулите се отпускат и следователно са в състояние да генерират по-голяма сила
 • Освобождаването на дъха води до освобождаването на мощност, както и освобождаване на КИ
 • Задното стъпало (левия крак) трябва да е достатъчно изправено, за да бъде „подпорка“ в момента на удара
 • За дясната ръка лакътът трябва да е обърнат надолу, а дланта на СЕЙ-КЕН (основен юмрук) трябва да е обърната нагоре и ръката трябва да бъде изпъната право

Ако стойката се поддържа правилно, този ЧУДАН ЦКИ, може логично, да  даде много по-голяма моментна мощност от конвенциония ЧУДАН ЦКИ. Освен това, ви позволява, да поддържате достатъчен баланс, въпреки реакционната мощност, генерирана от удара.

Усукването или обратното усукване на ханша, като първоначално стартово движение, преобразува скоростта на еластичното и въртеливо движение на ставите на цялото тяло в мощност и придружено от добро изтласкване (използване на задния крак като пружинна дъска), също преобразува силата на гравитацията в сила по време на преместването на тежестта на тялото. И накрая, преобразуваме, по подобен начин, компресирания в тялото въздух като мощна сила КОКЮ РЙОКУ (освобождаване на дъха). Това е най-практичният и най-АЙКИДО начин, за производство на енергия. Ако описаният по-горе метод за удряне (аз го наричам ФУРИ ЦКИ от ДЖОДАН, т.е. „Махащ тласък от ДЖОДАН“) бъде допълнително развит или усъвършенстван чрез тренировка, точно същото движение може да се приложи към техниките за хвърляне или други съвмесими АЙКИДО техники.

Както ще обясним понататък, важно е, да осъзнаем, че долната половина на тялото, използва два вида движения, за да произведе два различни вида сила. Едното движение е хоризонтално равнинно въртеливо движение, наречено KOSHI twist and reverse-twist, а другото е хоризонтално равнинно движение напред, създадено от изместване на тежестта на тялото, когато кракът се придвижва напред. Тази сила, създадена от долната половина на тялото, се предава на рамото, където вертикално равнинно въртеливо движение на раменните стави, генерира центробежна сила, която след това, се предава, чрез разтягане и усукване на лакътя и допълнително, се преобразува в моментната силата на китката. По този начин различни видове мощност, също се създават в горната половина на тялото.

В горната и долната част на тялото, се произвеждат различни видове сили. Важно е, да се има предвид, че долната част на тялото, като цяло, произвежда сили движещи се в хоризонтална равнина, а горната част на тялото произвежда сили движещи се във вертикална равнина . Тази теория може, да се приложи директно към техника, като ИРИМИ НАГЕ. Абсолютно необходимо е, да подредите мислите си по този начин и да ги приложите към вашата техника. По-рано казах, че теоретично, силата, генерирана от движение, е пропорционална на броя на включените стави. В действителност обаче, когато се съберат редица уникални видове сили, произведени в различни части на тялото, тяхната комбинация, всъщност генерира повече от простата математическа сума (или общата стойност на мощността) на всяка мощност, произведена от всяка ставата и свързаните с нея мускули. Това се нарича синергия. Да се ​​използва собственото тяло, за да се постигне тази синергия, е ключовата точка в начина, на използване, на тялото в АЙКИДО. Тъй като, се надявам, това обяснение, да стане ясно, вярвам, че в практиката на АЙКИДО може, да се установи ефективна логика, която надминава минали концепции. Ако тази логика се използва, като основа, за анализ на движението, неяснотата на „АЙКИДО обяснението“ на миналото може, да бъде решена. Вече не е необходимо, да разчитате на така наречените „умствени“ аспекти на АЙКИДО, за да го обясните.

Само след като АЙКИДО може, да бъде обяснено логично, на физическо / телесно ниво, тогава е възможно, да се разшири обяснението, до умственото и духовното ниво и да се пристъпи към ясно обяснение на КИ. Докато съществува неяснота, относно правилното използване на тялото, не е възможно нашето проучване на многото аспекти в АЙКИДО, да доведе до реално разбиране на КИ. Без изясняване на физическата динамика, обяснението на КИ, ще бъде обречено. Само когато една техниката съдържа характеристиките, в съответствие с гореописаната логика, можем ясно, да заявим, че това е АЙКИДО. И поради съществуването на тази логика, в неговото приложение, за използването на оръжия, е възможно. И освен техниките с оръжие, е възможно неограниченото разширяване на техниката. Това прави възможна, светлата надежда, за непрекъснатото развитие на АЙКИДО.

следва…