Техническо Айкидо – глава 5

Укеми

Част 1

В тази глава няма да разглеждам сложността на отбраната като цяло. По-скоро, ще огранича дискусията си главно, до връзката на Уке с Наге („другия“ или „партньора“), като се съсредоточа, върху това, как да падна и / или как, да бъда хвърлен. Дори при този ограничен преглед трябва да разпознаем няколко ключови въпроса.

Първо, човек трябва, да разбере правилното психическо отношение, подходящо за онези, които поддържат и преследват истинската форма на „Бу“ (бойни изкуства). При разработването на правилния подход към укеми, човек трябва, да се научи, да владее техниките на укеми, подходящи за всякакъв вид ВАЗА (техники), получени от НАГЕ. Това предполага, както приемане на пълната сила на техниката на НАГЕ, така и подобряване на техниката му, по-усъвършенствана или „полирана“. Следователно трябва, да се разберат тези изисквания, като същевременно, се поддържа сериозно отношение, което се проявява в демонстрирането на правилно отношение към НАГЕ. Следват прости описания на техниките на укеми, като не трябва, да се забравя, че основите на изучаването на укеми изискват човек, да практикува изпълнението на всички видове укеми с гъвкаво тяло, остър ум и точна преценка на ситуацията. Също така е важно, да се изостави прекалено зависимата връзка с НАГЕ, тоест връзка, основана на принципа на компромиса, че УКЕ и НАГЕ са свързани чрез военна(martial) връзка.

Има няколко последици от тази връзка. Например УКЕ, не трябва, да пада, когато техниката на НАГЕ, не работи. Също така, техниката на УКЕ, не трябва, да зависи от предположението, че НАГЕ, ще бъде любезен или че той няма, да успее, да упражни всичките си възможности, включително ритане или удряне на УКЕ, ако има отвори. По време на тренировка, човек трябва, да полира собствената си техника, както и техниката на партньора си, но в същото време, трябва да поддържа отношение толкова сериозно и строго, сякаш е изправен пред враг. Това е основата за връзка, която преминава към по-високи нива, базирана на взаимен ангажимент за полиране и усъвършенстване на техниката на всеки партньор.

  • КОХО КАЙТЕН УКЕМИ (претъркаляне назад).

Основните изисквания на КОХО КАЙТЕН УКЕМИ са, да можете да се търкаляте назад, без да наранявате себе си, когато бъдете хвърлени и по-нататък, винаги да разпознавате, че най-опасният елемент в една военна ситуация, е човекът, срещу когото се изправяте. Трябва да практикувате с разбирането, че долната линия на БУДЖУЦУ (бойни изкуства) е да се предпазите от противника, при всякакви обстоятелства и по всяко време.

Това налага определени технически изисквания, в техниките на укеми. Неразбирането на тези изисквания, може да създаде пагубни последици за настоящата практика в АЙКИДО. Човек, може да наблюдава този, често срещан за правене начин на КОХО КАЙТЕН УКЕМИ. В този случай УКЕ, започва своя КОХО КАЙТЕН, като отстъпва с вътрешния крак (т.е. най-близкият до НАГЕ крак), сгъвайки коляното, докато коляното докосне пода (в поза на колене). След това УКЕ слага задните части на пода и първо се търкаля назад и след това се търкаля напред, докато докосва същото коляно на постелката и накрая се изправя. Правенето на обратното търкаляне, по този начин, показва недостатъчно осъзнаване, на реалните опасности, присъщи на изпълнението, на всички тези движения директно пред противника. Какви са тези опасности? Първо, трябва да осъзнаете, че отстъпването с вътрешния крак означава, че сте изложени на ритник. Освен това, да се спусне вътрешното коляно на земята, след отстъпване по този начин, показва потенциално фатално невнимание поради излагането на ритник, а също и поради загубата на подвижност, присъща на това положение.

Грешката при оставяне на коляното преди падане се засилва, след падане, чрез търкаляне напред и изправяне директно пред противника. Това е доказателство, че човек действа независимо от опонента и е в отношения, диаметрално противоположни на бойна ситуация, когато човек е изцяло ангажиран с опонента и където действията му, за да бъдем правилни, трябва да се основават на това взаимозависимост. (Единственото изключение е, когато практиката е ограничена от пространствените ограничения на Доджо.) Преобръщането назад, докато коленичиш и слагаш задника пред другия, е позиция, излагаща „Шини-Тай“ („мъртво тяло“ или „беззащитно тяло ”) И следователно е позиция, при която, не можете, да се защитите. Докато НАГЕ или УКЕ основават подхода си към практиката, на независими отношения помежду си, предположенията, лежащи в тяхната практика, няма да бъдат в съответствие с тези предположения, в бойна ситуация. Тъй като АЙКИДО, като бойно изкуство, се основава на тези (и други) предположения, човек не може да ги игнорира, без да компрометира неговата съществена същност.

Въпреки това, много хора, са направили точно това и практикуват подправена форма, която не бива, да се нарича АЙКИДО, тъй като е изцедена от основния си характер, като бойно изкуство. Подхождайки от тази гледна точка, АЙКИДО се свежда, до безплодна игра, в която човек никога не може, да възпроизведе или схване нещо от истинското АЙКИДО. Затова, когато правите укеми, не отстъпвайте с крака, който е най-близо до другия! И не спускайте коляното при падане! Какъв е тогава правилният начин за приемане на КОХО КАЙТЕН УКЕМИ?

По принцип, трябва да направите голяма стъпка с външния крак и да сгънете коляното, без да сгъвате стъпалото, така че долната му част, да продължава, да докосва пода. След това, седнете на задника си от същата страна и направете КОХО КАЙТЕН, като се преобърнете обратно през вътрешното рамо, а след това, като се преобърнете, се изправете в Hanmi, вземете правилната МА-АЙ и се обърнете към другия. В зависимост от конкретната техника, получена от НАГЕ, може да е подходящо да се върнете обратно през външното рамо (докато все още отстъпвате с външния крак). Във всеки случай, за да извършите такова правилно укеми, трябва да използвате достатъчно, еластичната сила на краката. В АЙКИДО „еластичната сила“ (или „сила на огъване и разтягане“) е основен метод, използван за производство на сила или за омекотяване на силата, идваща от противника.

В случай на задно укеми, например, само като използвате еластичната сила на задния крак след заден ход, можете да създадете инерция, за изправяне. Трябва да използвате ахилесовото сухожилие и мускулите на подколенното сухожилие (както и всички други мускули и сухожилия под „таза“ като част от създаването на сила, когато ви хвърлят, точно както ги използвате, когато хвърляте.

 

  • ЗЕНПО КАЙТЕН УКЕМИ (претъркаляне напред).

Пристъпете напред с външния крак, т.е. кракът, който е по-далеч от НАГЕ. Ако например десният крак е външният, протегнете дясната ръка напред, докато сочите пръстите си навътре и извийте дясната ръка. След това накарайте външната страна на извитата ръка, да докосне плавно пода и да завъртите цялото си тяло напред, през дясното рамо, извития гръб и левия ханш. За да завършите кълбото и стигнете до изправено положение, сгънете лявото коляно и поставете дясното коляно в огънато, но изправено положение. След като стигнете в това положение на едно коляно (дясното), като използвате инерцията на търкаляне, преместете тежестта си върху възглавничките на пръстите на десния крак и направете ТЕНКАН, като едновременно с това се изправяте и застанете в МИГИ ХАНМИ, за да се подготвите за следващия ход. Завършете движението, като заемете достатъчна МА-АЙ, което ще ви  подготви, за следващия ход на противника. Следователно, когато някой практикува това движение Zenpo Kaiten, целта трябва да бъде да се направи ниско и далеч (т.е. по-ниска на височина и по-далеч на разстояние).

следва…