Техническо Айкидо – заключение

Развийте очите, за да разграничите Фалша от Истината

Със сигурност мисля, че си струва да се възхищаваме, оценяваме и възхваляваме красотата на движението в Айкидо и красивата, хармонизирана стабилност, създадена от неговите непрекъснато усъвършенствани техники и завидни умения. Защото изглежда красиво, за очите на зрителите и има артистична страна, чрез която човек може, да покаже собствената си философия, Айкидо е получило широко признание и разпространени в обществото.

Поради уникалния фактор на Айкидо, това, че техниките му избягват конфронтация и създават единство и хармония, то е прието от света и е препоръчвано от много хора като Красивото Будо но Уа (бойното изкуство на хармонията). Освен това, има хора, които сякаш в отговор на социално искане стигат дотам, да мислят и търсят АЙКИДО от гледна точка, на техническата красота, мислейки, че това е истинското му проявление.

Въпреки, че движението на Айкидо изглежда много красиви за очите, човек не трябва, да изпуска от поглед истинска същност. Склонни сме, да бъдем запленени от красотата му. Но тъй като, сме твърде привързани към тази красота, ние сме склонни, да изгубим същността на Айкидо и посоката, която трябва, да поеме практиката му. Искам хората, да знаят, че красотата на Айкидо като форма, която се появява външно, е само страничен продукт от практическата му , при справяне с бойните взаимоотношения на атака и защита, които възникват неизбежно в сегашната ни социална система.

Причината, поради която търся практичност, а не красота в Айкидо е, че искам, да наблюдавам същността, на неговата основна и реална стойност правилно, дори когато, се проявява в това, колко красиво е то. Аз прекарах целия си живот, отдавайкиогромно количество енергия, така че няма, да пропусна, да разпозная Пътят на Айкидо. Правих го само за това. Ако човек може да погледне твърдо и чисто същността на Будо, ще признае, че Айкидо не е вид изискан спорт. Иска ми се хората, да не забравят, да гледат на него, през погледа на Будо. Основано на принципа, че рационалната и практичната същност на нещата, са най-красивият му аспект, което е от решаващо значение при изучаването му и обхваща по-голямата част от практиките в АЙКИДО.

край