Техническо Айкидо – предисловие

От Мицунари Канаи

8 дан шихан и шеф инструктор на New England Aikikai

 

Айкидо е…

В основата на практиката в АЙКИДО, преди всичко, стои Шугьо. Непрекъснатото, упорито обучение и дисциплина на тялото и ума, за да добием мъдрост. В случай на конфронтация, животинското поведение, насочено единствено към защита на себе си и нараняване на противника, трябва да се избягва на всяка цена.

БУГОКОРО ( духът / сърцето на БУДО) е да се развие решимостта за справяне в ситуация на предизвикателство и конфронтация със знание и всемогъщество (тоест, използвайки не просто техника, а прилагайки всичката, цялостна способност и мъдрост). Човек трябва да осъзнае, че АЙКИДО е повече или по-малко израз и въплъщение на БУГОКОРО.

ЯМАТОГОКОРО (大和心) е това, което АЙКИДО препоръчва.

Тъй като АЙКИДО включва елементите на БУГИ (武技) бойни техники, неизбежно е понякога практикуващият, да се изправи пред възможността за реална конфронтация. Ако човек сериозно и непрекъснато се опитва да се изправи лице в лице с противник в ситуация, в която е заложено цялото му съществуване, това ще доведе до откриване на най-логичните и ефективни техники на борба.

Истината е, колкото и парадоксално да звучи, че в стремежа си към усъвършенстване на този принцип човек в крайна сметка, ще стигне до състояние на хармония, родено от прозрението, че колкото и да е силен, не може да продължи да съществува, ако се бори срещу цялото човечество.

Това е „Пътят“ (или процесът) за постигане на хармония, както се препоръчва от АЙКИДО. Човек обаче трябва да има предвид, че докато се опитва да разбере или постигне принципа на хармония, без да премине през вътрешния трансформационен процес, който започва в състояние на конфронтация и стига до състояние на не-конфронтация, не може да има БУДО.

При нормални условия хората живеят на групи, а не сами. Основна характеристика на социалното съществуване е разработването на сравнения, например, силен срещу слаб. Всяко същество се опитва да използва своите индивидуални качества, за да се възползва максимално от гледна точка на своите силни и слаби страни. Процесът, който в крайна сметка довел до БУДО, започнал с усилия за компенсиране на слабостта чрез разработване на специфични качества (например скорост, сила, размер или механизми при използване на оръжия).

Следователно, при нормални условия, животът в света води понякога до конфронтации и развитието на все по-ефективни техники за справяне с тях, в крайна сметка, води до осъзнаването, че винаги има някой или нещо по-голямо или по-силно от нас. Накрая човек осъзнава, че най-ефективната защита е да се слеят и да станат част от противника. Ето как принципът на конфронтация еволюира в принцип на не-конфронтация.

ЯМАТОГОКОРО е идеята, че причината за развитието на бойни изкуства е да се защитят онези, които не са в състояние да се защитят от агресори. Привърженикът на тази философия се посвещава на разработването на БУДО, за да защити сигурността на мирните хора от победата на жестокостта и насилието. Тази идея е сърцето на АЙКИДО. Трябва да се разбере, че АЙКИДО включва философия и идеи, които са отвъд бойните изкуства, определени като практика на бойните техники. Следователно бойните изкуства са включени в рамките на АЙКИДО, но то надхвърля бойните изкуства и отстоява идеята, че БУДО, принципът на конфронтация и принципът на неконфронтацията могат, да бъдат синтезирани без, да се урони престижа на някоя от основните им същности. Тъжно е, да се отбележи обаче, че голяма част от това, което се нарича практика, е компрометирало тези елементи. Следва техническо описание на физическите принципи, които трябва да ръководят истинската практика на АЙКИДО, за да се постигне пълна, а не частична, реализация в това бойно изкуство.

следва…