Какво е айкидо? Същност и значение

Айкидо, открито и развито от Морихей Уешиба, е най-младото от

традиционните японски бойни изкуства и е основано здраво върху дисциплина и

философия.

О`Сенсей преподаваше различни форми на бойни изкуства: джу-джуцу, кен-

джуцу, со-джуцу, които доведоха до създаването на Айкидо, като самостоятелно

бойно изкуство.

Морихей, един дълбоко религиозен човек (Омото кьо – Шинто), вярваше в мощта на

Айкидо, което произлиза от духовната енергия, която е освободена, когато

мисълта и тялото станат едно с природата и после с Вселената. Неговите

съчинения на религиозна тематика оставиха много обърквания, но няма

съмнение за неговото изключително обяснение за същността на Айкидо.

Ние наричаме Айкидо бойно изкуство, но е много важно, да разберем, какво то

всъщност означава. Въпреки бойните елементи, които съществуват в техниките

на Айкидо, има също така творческото и художественото развитие на личността.

Този аспект е голяма част от Айкидо.

Чрез Айкидо, ние се учим, да използваме принципите на хармонията и

кръговото движение, да контролираме всяка атака насочена срещу нас.

Развиваме и осъзнаваме единството на мисълта и тялото, възхищавайки се от

величието на Вселената. Така, чрез нашето обучение, ние започваме, да

разбираме художествените елементи на Айкидо и пренасяме чувството на

хармония от залата в ежедневието ни, което наричаме Шугьо.

Води до хармония в нашето съществуване и става крайна цел.

След това, е лесно, да се види значението на Доджо, място, където можем, да

бъдем като огледала един за друг, да си помагаме, да напредваме и да се

развиваме в чувство на хармония. Доджо не е просто четири стени и едно

татами, то е всички нас, взети заедно, помагайки си един на друг, което води до

развитие и напредък.

О`Сенсей описа Айкидо по много начини и ни остави много техники и методи за

развиване и усъвършенстване. Но как можем, да разберем, какво се е опитвал,

да обясни, чрез неговите думи и действия? Думите и визуалната представа,

могат само, да опишат значението на Айкидо. Единствено чрез ежедневни

тренировки, настойчивост и търпеливост ние ще отворим вратата към

разбирането и овладяването на Айкидо.