Изпитна Програма

Възрастни

6 кю (минимум 30 дни обучение)

 КИ тестове и упражнения  Техники
 · Поклон
· Ставане и сядане
· Миги ханми
· Хидари ханми
· Ай ханми
· Гяку ханми
· Уширо укеми
 · Мае укеми
· Кохо тенто ундо
· Тай но хенко
· Шомен учи
· Йокомен учи
· Цуки
· Ирими
· Тенкан
· Ирими-Тенкан
· Теншин
· Катате коса дори (Ай ханми катате дори) – Иккьо
· Катате коса дори (Ай ханми катате дори) – Коте гаеши
· Шомен учи – Кокю наге
· Кокю доса

5 кю     (минимум 60 дни, след 6-то кю )

КИ тестове и упражнения Техники
 · Мае укеми (тежко)
· Уширо укеми (т)
· Тори фуне коги ундо
· Иккьо ундо
· Зенго ундо
· Мае Шикко
· Шизентай
· Банзай но камае
· Оренайте (несгъваемата ръка)
 Камае с бокен
· Гедан но камае
· Чудан но камае
· Джодан но камае
· Хасо но камае
· Уаки но камае
 Бокен и джо субури
· Шомен учи
· Йокомен учи
· Цки
 · Шомен учи – Иккьо
· Шомен учи – Ирими наге
· Гяку ханми катате дори – Шихо наге
· Рьоте дори – Тенчи наге
· Муне цки – Коте гаеши
· Уширо текуби дори – Коте гаеши
· Мороте дори (катате рьоте дори) – Кокю наге
· Йокомен учи – Сокумен ирими наге
· Ката дори – Никкьо
· Уширо дори – Кокю наге
· Йокомен учи – Уде киме наге

4 кю     (минимум 80 дни след 5-то кю)

КИ тестове и упражнения
Техники
· Сай (чояко) ундо
· Уде фури (чояко) ундо
· Уширо дори ундо
· Уширо текуби дори ундо
· Текуби коса ундо
Тай сабаки тошу
· Катате дори
· Шомен учи
· Йокомен учи
· Цки
Джо ката (8)
Шикко
· Мае
· Уширо
· С  тенкан
· Шомен учи – Никкьо
· Йокомен учи – Шихо наге
· Муне цки – Ирими наге (3)
· Уширо текуби дори – Санкьо
· Уширо ката дори – Коте гаеши
· Катате дори – Суми отоши
· Уширо текуби дори – Кокю наге (2)
Сувари ваза
Шомен учи – Иккьо
Ката дори – Никкьо
Ката дори – Санкьо

3 кю    (минимум 100 дни след 4-то Кю)

КИ тестове и упражнения Техники
Укеми
·        Йоко укеми
Мае кагами
Уширо сори
Хаппо ундоБокен ката 1 (13) – Хаппо гири
· Йокомен учи – Ирими наге (3)
· Йокомен учи – Коте гаеши
· Муне цки – Кайтен наге
· Уширо ката дори – Санкьо
· Йокомен учи – Айки отоши
· Мороте дори – Ирими наге (2)
· Шомен учи – Санкьо
· Джу ваза (1)  хващащи атаки
Сувари ваза
· Шомен учи – Ирими наге
· Шомен учи – Никкьо
Ханми хантачи ваза
· Катате дори – Шихо наге
· Катате дори – Кайтен наге
· Муне цки – Кокю наге
· Рьоте дори – Кокю наге
· Рьоте дори – Кайтен наге

2 кю

(мин. 200 дни след 3-то Кю, 50 ч. като помощник инструктор и участие в 2 семинар за годината)

КИ тестове и упражнения Техники
Агаранай карада (неповдигаемото тяло)
Агура но шисей (седене с кръстосани крака)
Ката аши аге (стойка на един крак)
Въпроси
· Кокю хо
· Мейзо хо
· 4-те принципа на КИ
· Какво е Айкидо
Джо ката 1 (22)
· Шомен учи – Шихо наге
· Шомен учи – Кайтен наге
· Йокомен учи – Гокьо
· Йокомен учи-Уширо кири отоши
· Уширо текуби дори – Шихо наге
· Уширо текуби дори – Джуджи наге
·  Уширо кубишиме – Коши наге (2)
·  Мороте дори – Никкьо
·  Ханми хандачи
. Шомен учи – Ирими наге
. Катате дори – Никкьо
· Йокомен учи – Коте гаеши
·  Цки – Коте гаеши
· Мае гери – Кокю наге
· Рьо ката дори – Кокю наге
· Рандори (2) – всякакви атаки

1 кю

(мин. 300 дни след 2-ро Кю, 100 ч. като пом. инструктор и участие в 2 семинара за годината)

КИ тестове и упражнения Техники
Тай сабаки с бокен
Бокен ката 2 (13)
·  Катате дори Мен учи  (5)
·  Йокомен учи  (5 + судори)
·  Мороте дори  (5)
·  Шомен учи  (5)
·  Рьоте дори  (5)
·  Коши наге  (5)
·  Ханми хандачи уширо ваза (5)
Танто дори
· Шомен учи (5)
· Йокомен учи (5)
· Цки (5)
Рандори (3)
Деца

Степен

Ки тестове и упражнения

Техники

Жълт

·         Сейза

·         Кохо тенто ундо

·         Ханми но камае

·         Коса дори иккьо

·         Катате дори суми отоши

·         Кокю доса

Жълт с черта

·         Тенкан

·         Ирими тенкан

·         Уширо укеми

·         Коса дори тайсабаки

·         Коса дори кокю наге

·         Коса дори коте гаеши

·         Ката дори никкьо

Зелен

·         Шизентай

·         Оренайте

·         Атеми(Шомен учи)

·         Шомен учи иккьо ундо

·         Шикко мае

·         Катате дори санкьо

·         Шомен учи иккьо

·         Рьоте дори тенчи наге

Зелен с черта

·         Мае укеми

·         Фуне коги ундо

·         Зенго ундо

·         Атеми(Муне цки)

·         Катате дори тай сабаки

·         Катате дори шихо наге

·         Катате дори кайтен наге

·         Муне цки коте гаеши

Син

·         Тай но хенко

·         Саю ундо

·         Хаппо ундо

·         Атеми(Йокомен учи)

·         Катате дори сокумен(кокю хо)

·         Йокомен учи кокю наге

·         Уширо рьоката дори кокю наге

Син с черта

·         Текуби ундо

·         Удефури ундо

·         Уширо дори ундо

·         Шикко уширо

·         Уширо дори кокю наге

·         Шомен учи коте гаеши

·         Йокомен учи шихо наге

Лилав

·         Боккен но камае

·         Йоко укеми

·         Текуби коса ундо

·         Шикко с тенкан

·         Рьоте дори кокю наге

·         Ката дори йонкьо

·         Шомен учи ирими наге

Лилав с черта

·         Боккен и джо субури

·         Уширо текуби дори ундо

·         Мае кагами

·         Уширо текуби дори кокю наге

·         Рьоката дори кайтен наге

·         Катате рьоте дори никкьо

Оранжев

·         Ката аши аге

·         Хаппо гири(боккен)

·         Джо ката(6а)

·         Ката дори гоккьо

Сувари ваза

·         Шомен учи иккьо

·         Шомен учи ирими наге

Оранжев с черта

·         Боккен тай сабаки

·         Уширо сори ундо

·         Катате рьоте дори коте гаеши

·         Муне цки кокю наге

·         Уширо хиджи дори санкьо

Червен

·         Джо ката (6б) ·         Уширо текубидори коте гаеши

·         Рьоката дори коте гаеши

·         Шомен учи шихо наге

Червен с черта

·         Кен субури(1-3) ·         Йокомен учи сокумен

·         Катате рьоте дори джуджи наге

·         Рьо ката дори какю наге

Ханми хандачи

·         Муне цки коте гаеши

·         Катате дори шихо наге

Кафяв

·         Джо ката(8)

·         Агаранай карада

·         Муне цки кайтен наге

·         Йокомен учи гоккьо

·         Уширо текуби дори джуджи наге

·         Катате рьоте дори уде киме наге

Кафяв с черта

·         Кен субури(4-6) ·         Шомен учи кайтен наге

·         Йокомен учи судори

·         Ханми хантачи джу ваза(2)

Кафяв с две черти

·         Куми джо(6а – 6б) ·         Рьоте дори коши наге

·         Уширо катате дори куби шиме

·         Танто дори(по една от атака)

·         Рандори(3)

·         Джу ваза(уширо)*