Айкидо Речник

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

Ката – Рамо

2

Те – Ръка

3

Катате, Текуби – Китка

4

Хиджи – Лакът

5

Ери – Ревер

6

Хиза – Коляно

7

Юби – Пръсти

8

Аши – стъпало, крак, стъпка.

9

Мен – Глава

10

Муне – Гръден Кош

11

Оби – Колан