Четирите основни принципа за обединение на тялото и духа

КИ упражненията са методи за подобряване на вашата телесна и психическа стабилност, степента на напрежение и отпуснатост, както и разбирането на основните принципи на Айкидо. Тези упражнения и тестове към тях, могат да бъдат практикувани по всяко време.

За да изпълнявате тези упражнения правилно, трябва да се усвоят следните четири основни принципа за развиване на КИ:

  1. Концентриране в Единствената (обособена) точка Сейко но Иттен.
  2. Отпускане напълно.
  3. Поддържане тежестта ниско долу под пъпа.
  4. Излъчване (разпростиране, разширяване) на КИ.

1. Концентриране в Единствената (обособена) точка Сейко но Иттен.


Според източните разбирания областта на корема е коренът на енергията КИ на човешкия организъм. В японските бойни изкуства тя се нарича хара или танден. Центърът на тази област, която представлява една въображаема сфера в Айкидо, се нарича Сейка но Иттен.

Да запазите Единствената (обособената) точка, означава да обедините вашата мисъл и тяло, в точката, намираща се в долната част на коремната област, под пъпа и навътре. Обаче, ако се опитате да концентрирате вниманието си в Сейка но Иттен и напрягате коремните си мускули, това е грешка.

2. Отпускане напълно.


Да се отпуснете напълно означава, да се успокоите и да установите силата си в нейното естествено място. Ако не знаете къде да установите своята сила, вие няма да знаете как да се отпуснете напълно. Мястото на вашата сила е в Единствената (обособена) точка – Сейка но Иттен. Само след като установите мисълта си в Единствената точка, вие ще сте способни да насочите силата си в нея.

3.Поддържане тежестта ниско долу под пъпа.


Поддържане тежестта ниско долу под пъпа, означава да спуснете центъра на гравитацията на всяка част от вашето тяло, толкова ниско, колкото е възможно, така че този център на гравитация вътре в тялото ви, да е в най-стабилната и балансирана позиция. Ако се отпуснете напълно, наистина ще спуснете своя център в най-ниската си точка.

4.Излъчване (разпростиране, разширяване) на КИ.


Да излъчвате КИ означава, да се слеете и да хармонизирате мисълта си с Духа на Вселената Тогава вашето КИ се съединява с КИ на Природата. Това сливане е възможно само, когато сте отпуснати напълно и вашият център на гравитация е в естественото си положение – в най-ниската възможна точка. Тази позиция се нарича Шизентай – естествена позиция. КИ на Вселената трябва да се влива в вашето тяло и вашето КИ ще излиза навън от вас във Вселената. С други думи, КИ на Вселената и вашето КИ трябва свободно да циркулират без никакво препятствие. Това състояние се нарича “Излъчване, разпростиране на КИ”.


Четирите основни принципа не са еднозначни. Те не могат да се отделят един от друг. Ако постигнете един от тях, ще постигнете и другите три. Но ако загубите един от тях, ще загубите всичките. Ако е трудно да разберете първият принцип, тогава опитайте втория, третия или четвъртия. Опитайте с всеки един от тях, за да разберете метода за обединяването на вашата мисъл и тяло. Упражненията, развиващи КИ са предназначени за практикуването на тези четири основни Принципа по всяко време.