Какво е Шугьо?

Има много нива на трениране в Айкидо. 
Началното ниво укрепва тялото и го подготвя физически. Следващият етап е изучаването на различните техники. Често обаче това което се научава в доджото остава там и се забравя извън него. 
По-късно с продължаване на тренировките, Айкидо техниките се осмислят по-дълбоко и се осъзнава какво точно се изучава. Айкидо се практикува като техники и като философия понататъчното отдаване е необходимо за обединяване на тялото и духа “Съзнанието”. Айкидоките трябва да проникнат по-дълбоко в смисъла на това да станат в хармония с “КI. 
Най-високото ниво в Айкидо е когато ученикът в действителност започва да прилага това което е научил в доджото във всички аспекти на живота си. Дори ходенето по улиците трябва да се прави съобразно четирите основни принципи за обединение на тялото и духа в Айкидо. В ежедневието конфликтите се разрешават, като се използват принципите на хармонията, както взаимодействието на “уке” и “тори” на татамито. Домашните и служебните задължения се изпълняват без отлагане, цялата енергия е насочена към изпълнението на поставените задачи. След като те са изпълнени, енергията се пренасочва към следващите задачи, това наи-високо ниво на тренираност е Шугьо.
Чрез постоянно практикуване на принципите на Айкидо човек може да се научи да търси пътя на най-малкото съпротивление. За да се справи с възникналите конфронтации, разочарования и дразнения.
Физическите тренировки, медитацията и дъбокото дишане предоставят на ученика възможност за справяне с предизвикателствата. Преодоляването на  на тези тестове за сила и смелост води до по-нататъшно задълбочаване на единството на съзнанието и тялото.

Практикуването на Айкидо във всяка ситуация води човек до хармония с “КI” и е изкуството на верния път на  “Шугьо”.